ین این 2 سیستم کدوم را قویتر برای آهنگسازی میدونید

3/1/10
29
0
0
بین این 2 سیستم کدوم را قویتر برای آهنگسازی میدونید:

1:
cpu: core2quad 9550 Mb:Asus p5q

2:
CPU : I5 750
M.B : GIGABYTE P55A-UD3