گام ماژور و تعاریف مربوطه

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
گام ماژور از پنج پرده و دو نیم پرده تشکیل شده است . پرده بندی گام ماژور ( الگوی گام ماژور ) به ترتیب زیر میباشد : ( از راست به چپ )

یک پرده + یک پرده + نیم پرده + یک پرده + یک پرده + یک پرده ( سانسیبل ) + نیم پرده

به عنوان مثال اگر بخواهیم یک گام ماژور از نت دو ( C ) با نگرش به موارد ذکر شده ، بسازیم به این صورت میباشد :
دو + ر + می + فا + سل + لا + سی + دو
گام حاصل را دو ماژور می نامیم .

و یا بخواهیم از نت سل ( G ) یک گام ماژور بسازیم به این صورت میباشد :
سل + لا + سی + دو + ر + می + فا دیز + سل
گام حاصل را سل ماژور می نامیم .

با دقت بیشتر متوجه میشویم که گام ماژور را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد که هر یک از دو نیمه از نظر پرده بندی شبیه به هم هستند و به هریک از آنها دانگ میگوییم .
دانگ شامل چهار نت متوالی است که تترآکورد ( Tetrachord ) میگویند . بین یکی از چهار نت یک تترآکورد ، یک فاصله نیم پرده وجود دارد .
تترآکوردهایی هستند که از سه پرده درست میشوند و بین پرده ها فاصله نیم پرده وجود ندارد . به این تترآکوردها ، تریتون ( Tritone ) میگویند .
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: negaar و milad_j