گام در موسیقی،قسمت سوم

امیرحسین به نژاد

تیم مدیریت
مدیر کل
19/7/09
1,312
2,848
113
37
تهران
www.amirbehnejad.com
گامهای ماژور بمل دار

برای بدست آوردن گامهای ماژور بمل دار ، ابتدا گام دو ماژور را نوشته ، دو دانگ و پرده میانی اش را مشخص میکنیم. سپس دانگ اول گام دو ماژور را به جای دانگ دوم گام جدید قرار میدهیم و برای گام جدید دانگ اول و پرده میانی میسازیم و به همین ترتیب پیش میرویم تا به هفتمین گام بمل دار یعنی گام دو بمل ماژور برسیم. لازم به توضیح است که در بدست آوردن توالی گامهای ماژور بمل دار بایستی دقت داشته باشیم که همیشه ماهیت نت اول و آخر یک گام یکی میباشد : بدین معنی که که اگر نت آخری بمل بود برای نت اول برای نت اول هم بمل را بگذاریم ، سپس گام را بدست آوریم.

download.php?img=386.jpg


لازم به توضیح است که در انتقال هر دانگ اول به دانگ دوم گام جدید بایستی تمام علامتهای ترکیبی دقیقا انتقال یابد تا نیازی به چک کردن پرده های دانگ انتقال یافته نباشد.

download.php?img=388.jpg

توالی نام گامهای ماژور بمل دار

ترتیب نام گامهای ماژور بمل دار پنجم درست به پنجم درست پائین رونده یا چهارم درست به چهارم درست بالا رونده میباشد.
دو ماژور ← پنجم درست به پائین ← فا ماژور

فا ماژور ، سی بمل ماژور ، می بمل ماژور ، لا بمل ماژور ، ر بمل ماژور ، سل بمل ماژور و دو بمل ماژور.

ترتیب علامتهای ترکیبی گامهای ماژور بمل دار

ترتیب علامتهای ترکیبی گامهای ماژور بمل دار پنجم به پنجم پائین رونده یا چهارم به چهارم بالا رونده میباشد.
سی بمل ، می بمل ، لا بمل ، ر بمل ، سل بمل ، دو بمل و فا بمل.

download.php?img=389.jpg

چنانچه نام گام ماژور بمل داری را به ما بدهند و از ما علامتهای ترکیبی آن را بخواهند ابتدا باید تشخیص دهیم که این گام چندمین گام ماژور بمل دار است. سپس به همان تعداد از اولین علامت بمل میگذاریم تا علامتهای ترکیبی آن گام بدست آید.

مثال:
اگر گام داده شده گام لا بمل ماژور باشد این گام چهارمین گام ماژور بمل دار است پس از اولین بمل تا چهارمین بمل علائم ترکیبی این گام میباشد.
(سی بمل ، می بمل ، لا بمل و ر بمل).

روش دیگری نیز برای تشخیص علامتهای ترکیبی یک گام ماژور بمل دار وجود دارد و آن این است که باید از اولین علامت بمل بگذاریم تا به نام گام برسیم و یک بمل نیز جلوتر برویم تا علائم ترکیبی گام داده شده به دست آید. (به غیر از گام فا ماژور که علامت ترکیبی آن سی بمل است).

مثال :
اگر گام داده شده گام لا بمل ماژور باشد از اولین بمل تا لا بمل گذاشته ویک بمل نیز جلوتر میرویم تا علامتهای ترکیبی آن بدست آیند (سی بمل ، می بمل ، لا بمل و ر بمل)
چنانچه علائم ترکیبی گامی را به ما بدهند و نام گام را بخواهند : ابتدا باید تشخیص دهیم چند علامت داده شده است. سپس به همان تعداد از اولین نام گامهای بمل دار جلو میرویم تا به نام گام برسیم.

مثال:
اگر علائم داده شده (سی بمل ، می بمل ، لا بمل و ر بمل) باشد این علائم چهار عدد هستند پس مربوط به گام لا بمل ماژور – چهارمین گام ماژور بمل دار هستند.
روش دیگری برای تشخیص نام گام ماژور بمل دار از روی علائم داده شده وجود دارد و آن این است که یک بمل مانده به آخرین بمل – نام گام میباشد. (به غیر از گام فا ماژور که علامت ترکیبی آن سی بمل میباشد)

مثال:
اگر علائم ترکیبی داده شده (سی بمل ، می بمل ، لا بمل و ربمل) باشد ، یک علا مت مانده به آخرین علامت یعنی لا بمل نام گام خواسته شده یعنی لا بمل ماژور است.
چنانچه نام گامی را به ما بدهند واز ما بخواهند که تشخیص دهیم این گام دیز دار است یا بمل دار ، باید نامهای همه آن را به دقت حفظ باشیم تا بتوانیم تشخیص صحیح بدهیم.

درجات گامها و نام هریک

download.php?img=390.jpg

download.php?img=391.jpg
 

فایل های ضمیمه

آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: 4 کاربران

-UV-

عضو سایت
14/1/11
18
0
1
مشهد
توالی نام گامهای ماژور بمل دار

ترتیب نام گامهای ماژور بمل دار پنجم درست به پنجم درست پائین رونده یا چهارم درست به چهارم درست بالا رونده میباشد.
دو ماژور ← پنجم درست به پائین ← فا ماژور


با سلام خدمت شما دوست عزیز
مفهوم این قسمت را متوجه نمی شوم...
 

Harmony

هنرمند
عضو سایت
2/9/10
684
620
93
35
اراک
ببینید همونطور که آقای به نژاد فرمودند برای به دست آوردن گامهای ماژور بمل دار،دانگ اول گام دو ماژور را به عنوان دانگ دوم گام ماژور بمل دار جدید در نظر میگیریم و با توجه به الگوی فواصل گامهای ماژور دانگ اول گام جدید را به دست می آوریم و همونطور که میبینید یک بمل در گام جدید (که نت سی بمل در گام فاماژور هست) بوجود می آید.و اگر همین کار رو ادامه بدیم در نهایت به گامی میرسیم که تمامی درجات این گام بمل دار هستند.با کمی دقت متوجه میشوید که نام هر گام بمل دار جدید طبق فاصله مشخصی از نام گام قبلی بوجود آمده که این نام با فاصله چهارم درست از گام قبلی به صورت بالارونده(زیر شونده) و با فاصله پنجم درست از گام قبلی به صورت پائین رونده ایجاد میشه.
مثال:
گام اول دو ماژور هست اگر روی خطوط حامل از نت دو یک فاصله چهارم بالا بریم به نت فا میرسیم.پس نام گام جدید فا ماژور هست.
حالا اگر روی خطوط حامل از نت دو به اندازه یک فاصله پنجم پائین بیاییم باز هم به نت فا میرسیم که نام گام جدید میباشد.
ترتیب بمل های جدید هم به این صورت هست.
از راست به چپ:
سی - می - لا - ر - سل -دو - فا
نکته این که از چپ به راست همین فواصل ترتیب دیزهای جدید در گام های ماژور دیز دار هست.
پیروز باشید
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر

mili1

عضو سایت
20/9/11
178
33
28
شیرااا...ز
سلام

لزوم یادگیری درجات گام و اسم هاشون چیه؟آیا جایی کاربرد داره؟


مثلا : تونیک . روتونیک . میانه و...