کیوبیس 12 نویز دارم

11/3/22
2
0
1
سلام بروبچ ، کیوبیس 9 مشکلی ندارم اما با 12 نویز دارم ، یکی می‌گفت چون کارت صدا ندارم علتش هست در حالیکه میکروفنم um 110 خودش کارت صدا داره و با usb وصل میشه به کیس , همه ورودی خروجی ها هست بدون مشکل و میکروفن هم شناسایی کرده ، فقط 12 چنین مشکلی دارم ، کسی می‌تونه به دادم برسه 😘❤