کیفیت صدای این دو میکروفن چطوره؟

1/12/09
126
2
18
کیفیت صدای این دو میکروفن چطوره؟
Shure 14A
Shure BG1.1
 
1/12/09
126
2
18
تو اجراهای زنده بیشتر 14a رو برای خواننده ها می ذارم.
می شه صدای ساز رو باهاش خوب ضبط کرد؟