کمک در رابطه با انتخاب PreAmp

17/10/09
4
2
3
نیاز به اطلاعاتی در مورد PreAmp برای میکروفن‌های داینامیک برای ضبط خانگی