چیکار کنم صدا از اتاق بیرون نره ؟

20/11/09
43
0
0
سلام دوستان

با چه وسایلی میشه اتاقو کاری کرد که صدا اصلا ازش بیرون نره؟ و کسی نشنوه الا خودم ؟