چیدمان سازها در ارکستر به همراه تصویر و صدای آنها

Mehran14

عضو سایت
30/7/09
267
478
63
شماره 14
سلام!

نمایی کلّی از نحوه چیدمان سازها دریک ارکستر

ttjzd9r6yapf8al7xa8m.jpgحالا ابتدا تصاویر و در زیر هر تصویر میتوانید به صدای ساز یا سازهای مؤرد اشاره در عکسها گوش کنید

egn4u9syzsbjtvz7war5.jpg


پیانو

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/3su21x7stbw907tydb5.mp3[/MP3]

اُرگ
[MP3]http://upload.persian-music.org/images/pc21ow7oi2rqsqvyt8wm.mp3[/MP3]

هارپ
[MP3]http://upload.persian-music.org/images/f3cpx11o2uq5cek1o.mp3[/MP3]

vj3gqc0ucyp8sahoqq.jpg

تک نوازی ویولن

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/uvt9ehko36jxikioe99q.mp3[/MP3]

همنوازی چند ویولن

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/3v7m0n43oozqdihld42l.mp3[/MP3]

k9xy3v2eetuond89j.jpg

ویولن آلتو یا ویولا

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/5dltg1718xoq5vx1bdtr.mp3[/MP3]

kgyoyrpen8p5kgkwseir.jpg

ویولنسل یا سلّو یا چلّو

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/7yislpsds17f1j7amnr.mp3[/MP3]

99vs1y7j1uav5hlxs22k.jpg

دوبّل باس یا کنترباس یا کنترا باس

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/yh7mqjd66f6dxb6uiukp.mp3[/MP3]

s2ml2q3ph3n3s05wxi7h.jpg

فلوت پیکالو

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/s16r5tf8rih3jvho7mh6.mp3[/MP3]

فلوت

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/glfxqjvw1624bmfo1rn.mp3[/MP3]


nki167cgvkpn4z9lzng.jpg

اُبوا

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/pzi8591osp7tm0yq22x.mp3[/MP3]

هورن انگلیسی یا باس کلارینت

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/ujm3yxxjxv9yeubbi8eq.mp3[/MP3]

bhhvjoy2jpd0l3jdm64v.jpg

کلارینت یا قره نی

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/pa07dvv5i5ybm9idhu1c.mp3[/MP3]

xfng9h4maxqcrfaz489.jpg

فاگوت

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/4ogdunv94odpbb1npvw.mp3[/MP3]

cl9023cdimi5lri3altl.jpg

هورن یا هورن فرانسوی

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/q07hb5khp92wmifr48.mp3[/MP3]

frrfgczrns3n3f4e29bu.jpg

ترومپت

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/ii1yqmh1lhon0f93wmog.mp3[/MP3]

nkkswo77l6nx4kcgt3c.jpg

ترومبون

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/sh48xej1hgkd4nvhljvt.mp3[/MP3]

توبا

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/lki8yy3fojhswq5yhmn0.mp3[/MP3]

0d1889ao4wjvjnfzwp7k.jpg

تیمپانی و طبل بزرگ و مثلّث و سنج و ویبرافون و گسیلوفون و ..................

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/wx8uiz5wp7aispjxz3.mp3[/MP3]

[MP3]http://upload.persian-music.org/images/h85o43617jpaxy6msi.mp3[/MP3]


امید وارم این مطلب که جهت آشنایی نسبی با سازهای ارکستر هست مفید واقع بشه :smile (2):