چگونگی آزمون تاسیس آموزشگاه موسیقی

19/8/11
2
0
1
اهواز
دوستان ساز تخصصی من گیتار هست. متقاضی تاسیس آموزشگاه موسیقی هم شدم ارشاد خوزستان مصاحبه کردن و تایید شدم حالا نوشته بررسی پرونده در ستاد مرکزی که همون تهران هست. گویا بخاطر کرونا آنلاین برگزار میشه کسی میدونه آزمون چجوریه چی میپرسن و کی میشه چی میگه و چه آماده کنیم که بتونیم اوکی بگیریم و اگه اخیرا کسی شرکت کرده توی این آزمون ممنون میشم تجربه خودشو بگه درواقع آزمون کارت صلاحيت تدریس مدرس هم همین وقت برگزار میشه و البته من شورای مرکزی بررسی پرونده مدیر مسئول آموزشگاه هست که نمیدونم چجوریه و... ممنون میشم چ بدید