چگونه یک مانیتور استودیو خوب انتخاب کنیم ( بخش دوم )

Saba_14

Super User
7/9/09
32
16
0
مشهد
نگاه کلی

چنانچه می دانید هدف از طراحی مانیتورهای صدا باز تولید سیگنالهای صوتی به صورت دقیق (بدون تغییر) است ; اما منظور از "دقت" در اینجا چیست ؟ در این رابطه برای ارزیابی میزان دقت مانیتورهای صدا می توان سه تست عینی (عملی) در ارتباط با این مانیتورها انجام داد. این تست ها عبارتند از اندازه گیری "پاسخ فرکانس" , "پاسخ امواج کوتاه یا پاسخ به تحریک" و تست سوم اندازه گیری "میزان تغییر در سیگنالها" .

پاسخ فرکانس اندازه گیری میزان تغییرات ایجادشده درسیگنالهای خروجی مانیتور پس از دریافت مجموعه کاملی از فرکانس هایی با مقدار ثابت است. سطوح (فرکانس) سیگنالهای خروجی را می توان به صورت یک خط –نمودار پاسخ فرکانس- روی نموداری نسب به یک محور اعداد که ان را خط میانی نامیده ایم نشان داد ; خط میانی معمولا صفر dB در نظر گرفته می شود (تصویر 2 ) . در صورتی که خط ترسیم شده تا حد زیادی مطابق خط میانی باشد , پاسخ فرکانس مانیتور "خطی" یا "مسطح" است ; این بدان معناست که در این مانیتور میزان نوسان (تغییر فرکانس) از یک فرکانس به فرکانس دیگر در سیگنال های خروجی زیاد نیست .

اگر مشخصه پاسخ فرکانس را روی نمودار نشان دهیم اولین چیزی که نشان داده می شود دامنه فرکانس است که معمولا حداقل ان بین 60-40 هرتز و حداکثر ان 22-18 کیلو هرتز است . برای دقیق تر نشان دادن این مشخصه پس از این عدد, یک عدد دیگر بصورت _+X و بر حسب دسی بل اورده می شود که دامنه نوسان ان فرکانس را مشخص می کند . به عنوان مثال مشخصه 50 Hz -20 kHz (_+1 dB)به این معناست که فرکانس هایی که این مانیتور در محدوده 50 Hz -20kHz تولید می کند , در مقایسه با فرکانس اولیه (ورودی) بیش ار 1dB نوسان نخواهند داشت ; به عبارتی بلند تر با اهسته تر نخواهند بود ( یعنی این مانیتور بسیار دقیق کار می کند ! ) اگر میزان نوسان در یک جهت (افزایش یا کاهش ) بیشتر باشد , دامنه نوسان با دو عدد نشان داده می شود , مثلا به صورت +1/-2 dB .....

پاسخ فرکانس اولیه (اصلی) در حالت روی محور یعنی در حالتی که میکروفون تست کننده درست روبروی مانیتور و در فاصله یک متری از ان قرار دارد , اندازه گیری می شود . اندازه گیری در وضعیت خارج محور ( به عنوان مثال در حالی که میکروفون با زاویه 30 درجه نسبت به مانیتور قرار دارد ) نیز می تواند مفید باشد ; چرا که می توان با مقایسه ان با حالت اول که تست کننده در "نقطه مطلوب (خوشایند)" نسبت به مانیتور قرار دارد , میزان دقت پاسخ و چگونگی و میزان تغییر ان را سنجید . ( نقطه مطلوب وضعیت ایده ال فرد تست کننده نسبت به مانیتور است که با ارزیابی فاصله و زاویه قرارگیری وی و نیز وضعیت شنود او سنجیده می شود ) .
پاسخ امواج کوتاه در واقع ارزیابی سرعت اسپیکر در باز تولید امواج کوتاه ناگهانی و نیز سرعت ان به بازگشت به حالت سکون است .بدیهی است مورد اول یعنی توانایی باز تولید دقیق دینامیک ها و امواج کوتاه تولید شده از الات موسیقی بسیار حاءز اهمیت است ; اهمیت مشخصه دوم نیز به این خاطر است که اسپیکری که از موج قبلی هنوز در نوسان است , موج دریافتی بعدی را خواهد پوشاند و این امر سبب بر هم خوردن (تصادم امواج ) اصوات می شود (تصویر 3) .

منظور از تغییر در سیگنالها هر چیز مزاحمی است که به سیگنال اولیه اضافه شده است . در مورد مانیتورها این تغییرات دو نوع هستند : تغییرات یا اختلالات هارمونیک و تغییرات اینترمدولاسیون IM)) .

اختلالات هارمونیک هر نوع تغییری است که به نوعی به سیگنال اولیه ورودی به مانیتور مربوط است که شامل اختلال هارمونیک دوم و سوم , اختلال کامل هارمونیک (THD) و نویز , همچنین اختلالات هارمونیک بالاتر ( پنجم , هفتم , نهم و ... ) است . اختلال اینترمدولاسیون نوعی نویز است که از خود سیستم اسپیکر به دنبال دریافت سیگنالهای چند فرکانسی و دینامیک تولید می شود . معمولا این نوع نویز در مقایسه با اختلال هارمونیک محسوس تر و لذا ازاردهنده تر است .

برای اظهار نظر صحیح در مورد دقت یک مانیتور باید هر سه این میزانها سنجیده شود . هر چند که در عمل پاسخ فرکانس یک مانیتور تنها موردی است که در شرح مشخصات محصول می توان دید وحتی گاهی همین مورد هم مورد بی اعتنایی واقع می شود . (بارها دیده شده که در در مشخصه فرکانس های مانیتور دامنه تغییرات نوسان ذکر نمی شود که قطعا بدون ان, مشخصه فرکانس بی معناست) .

تعداد محدودی از سازندگان مانیتور ها نمودار پاسخ به تحریک مانیتور را تهیه می کنند و در بسیاری از موارد, تنها مشخصه اختلالات (تغییرات) سیگنالهایی که اندازه گیری شده است ,THD" و نویز" است . درحقیقت عدم وجود استاندارد های تثبیت شده و مورد توافق درباره اراءه مشخصات مانیتورها (و میکروفونها) – هم در ارتباط با چگونگی اندازه گیری این مشخصات و هم نحوه اراءه ان - موضوعی است که از مدتها پیش در زمینه ساخت این محصول مطرح بوده است . گرچه مشخصه فرکانس یک مانیتور همه انچه را که در مورد مانیتور باید بدانید در اختیار شما قرار نمی دهد , می تواند در تایید انچه می شنوید مفید و کمک کننده باشد ;علاوه بر این با داشتن برخی اطلاعات می توان با دقت بیشتری به صدای خروجی از مانیتور گوش داد .
مانند رابطه جسم و تصویر
حال که به علت و هدف ساخت مانیتورهای close-field پرداختیم , بد نیست نگاهی به ساختار ان نیز بیندازیم . ابتدا از اجزای داخلی مانیتور شروع می کنیم و در ادامه در باره بدنه خارجی ان صحبت خواهیم کرد . اطلاع از ساختار مانیتور و چگونگی ارتباط اجزای داخلی ان با یکدیگر , شما در انتخاب اسان مانیتور موردنظر تان (متناسب با نیاز کاری شما) یاری می کند .

جالب اینکه ساختار ابزار موجود روی هر دو انتهای زنجیره ضبط سیگنال های صوتی _ یعنی میکروفون و مانیتور - بسیار شبیه هم هستند . هر دو اینها نوعی مبدل انر_ی هستند یعنی انر_ی را از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می کنند . تفاوت موجود میان این دو تنها در جهت جریان تبدیل انر_ی است . میکروفونها امواج صوتی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل می کنند , در حالی که یک مانیتور سیگنالهای الکتریکی را به امواج صوتی تبدیل می کند . با این وجود اجزاء تشکیل دهنده این دو و اصول کارکرد انها اساسا یکی است .

نحوه عملکرد اسپیکرهایی که در مانیتورهای close-field مورد استفاده قرار می گیرند مشابه میکروفونهای دینامیک سیم پیچ متحرک است , فقط برعکس انها کار می کند ( در مورد سایر انواع میکرونها نیز اسپیکر متناظر با انها وجود دارد, مثل ribbons میکروفونهای خازنی ; اما ما در این مقاله فقط به نوع سیم پیچ متحرک خواهیم پرداخت ). در میکروفونهای دینامیک سیم پیچ متحرک , یک دیافراگم(غشاء) نازک دایره وار به یک سیم پیچ ظریف که درون شکافی در یک میدان مغناطیسی ثابت قرار دارد , متصل است . امواج صوتی با برخورد به این دیافراگم , باعث حرکت ان به جلو و عقب می شوند ; بدین ترتیب سیم پیچ متصل به این دیافراگم نیز در جهت شمال و جنوب میدان مغناطیسی خود حرکت نموده و یک جریان الکتریسیته ضعیف داخل خود ایجاد می کند .

در یک بلندگو , این سیم پیچ را به عنوان سیم پیچ صوتی می شناسیم . با ورود جریان الکتریسیته ( سیگنال صوتی) به بلندگو این سیم به ارتعاش در امده و سبب ایجاد یک میدان مغناطیسی متغیر می شود که حول اهن ربا در حال حرکت است . بدین ترتیب سیم پیچ صوتی و دیافراگم متصل به ان نیز به ارتعاش در می اید . از طرفی قسمت مخروطی شکل اسپیکر که اکنون به نوسان در امده باعث بر هم زدن مولکولهای هوای اطراف خود و تولید امواج صوتی می شود که به گوش ما می رسد.( می دانید که گوش نیز یک مبدل انر_ی است ; بدین گونه که غشای تیمپانیک یا پرده گوش امواج صوتی اکوستیک را به تحریکات الکتروشیمیایی ضعیفی تبدیل نموده که مغز ان را به عنوان صدا تفسیر می کند ).

اموزش های رانندگی (!)
در یک بلندگواهن ربا ,سیم پیچ و دیافراگم مجموعه ای را تشکیل می دهند که ان را درایور می نامیم .(انواع متنوعی از درایور ها وجود دارد , اما درایور سیم پیچ متحرک متداولترین نوع موجود است) . مانیتورهای close-field معمولا 2 یا 3 درایور دارند که به ترتیب مانیتورهای 2-way و 3-way نامیده می شوند .یک مانیتور استاندارد 2-way یک ووفر و یک توءیتر دارد ; مانیتورهای استاندارد 3-way نیز شامل یک ووفر , یک توءیتر و یک درایور متوسط هستند . چنانچه می دانید ووفر امواج صوتی با فرکانس های پایین و توءیتر فرکانس های بالا را بازتولید می کند.
دو نوع از متداول ترین دیافراگم هایی که در درایورهای مانیتور استفاده می شود دیافراگم های مخروطی و گنبدی شکل است . دیافراگم بکار رفته در ووفرها و بیشتر درایورهای متوسط از نوع مخروطی است . این دیافراگم از پلی پروپلین , کاغذ پرورده شده و یا مواد غیر معمولتری چون Kevlar (نوعی فیبر ) ساخته می شود . ( دقت نمایید که بخش گنبدی شکلی که در مرکز مخروط یک ووفر می بینید فقط یک درپوش گردگیر است و نه دیافراگم گنبدی شکل) . و اما دیافراگم مورد استفاده در بیشتر توءیترهای سیم پیچ متحرک یک دیافراگم کوچک گنبدی شکل به قطر 1 اینچ است . مزیت دیافراگم های کوچک این است که پاسخ به امواج کوتاه ناگهانی یا تحریک در انها سریع است , علاوه بر این الگوی انتشار صوت گسترده ای دارند که هر دوی اینها در باز تولید فرکانس های بالا بسیار مهم است . دیافراگم های گنبدی شکل نیز معمولا از کاغذ پرورده شده ساخته می شوند . گاه ممکن است از فلزاتی مانند الومینیم و تیتانیوم و یا از ابریشم سخت شده نیز ساخته شوند ; بسیاری بر این عقیده اند که صدای حاصل از ابریشم در مقایسه با فلز زیر تر است .

مانیتور هایی که درایورهای انها از هم جداست – مانند مانیتورهای 2-way و 3-way - را به اصطلاح طرح منفصل (مجزا) می نامیم . در طرح منفصل درایورها معمولا در قسمت جلوی بدنه و تا حد امکان نزدیک به هم سوار می شوند که به عمل ترکیب امواج صوتی در یک نقطه در نقطه خوشایند کمک می کند . بسته به نوع مانیتور , با دور شدن از نقطه مطلوب صدا به نحو چشمگیری تغییر می کند .
موضوع , موضوع زمان است .....

برخی از شرکتها مانند Tannoy از طرح درایور دیگری برای برخی از مانیتورهای خود استفاده می کنند ; در این مدل توءیتر در مرکز دیافراگم ووفر سوار می شود (تصویر 6) . این مدل مانیتور ها گر چه گران قیمت تر هستند , به دلیل انکه درایورهای انها هم محور و نیز نزدیک تر به هم قرار دارند , نسبت به مدلهای مجزا از نظر سرعت ترکیب امواج صوتی (فرکانس های بالا و پایین) به مراتب بهتر هستند . در حقیقت , اراءه طرح درایور هم محور یکی از اصول طرحی است که سازندگان این نوع مانیتور برای مقابله با مشخصه " صف بندی (تنظیم) زمانی" محصولات شرکت Ed Long , که قبلا بدان اشاره شد , بکار گرفته اند .

برای درک چگونگی تاثیر تنظیم زمانی درایورها روی افزایش دقت مانیتور , ابتدا باید مشکلات زمانی که بطور باالقوه در طرحهای متداول قدیمی مانیتورها وجود داشته است را بشناسیم . مشکل بلندگوهای طرح مجزا این است که به دلیل داشتن تاخیرهایی در حد دقیقه صدا را بسیار دیر پخش می کنند , که باعث از بین رفتن بخشی از فرکانس ها و لذا تولید یک صدای مبهم و نامشخص می شود . ووفر نسبت به توءیتر باز هم صدا را با تاخیر بیشتری پخش می کند . این مشکل دو علت دارد : یک علت مربوط با ساختار وسیله است و دیگری ریشه الکترونیکی دارد . در یک مانیتور طرح مجزا که قسمت جلوی بدنه ان مسطح است , سیم پیچ صوتی ووفر طبیعتا عقب تر از سیم پیچ توءیتر قرار می گیرد که علت ان عمق بیشتر دیافراگم مخروطی شکل نسبت به نوع گنبدی شکل است .

مشکل دیگر مربوط به بخشی در مانیتور است که کار انتقال سیگنالهای صوتی به درایورها را انجام می دهد . این بخش یک مدار الکترونیکی است که سیگنال ورودی را به دو گروه فرکانس شکسته و هر یک را به درایور متناسب با ان هدایت می کند و به طور معمول فرکانس های پایین را با تاخیر بیشتری انتقال می دهد .
شرکت Long با اراءه طرح صف بندی(!) (تنظیم) زمانی اولین شرکتی است که راه حلی برای این مشکل اراءه نموده است که طبق ان درایور ها در یک خط یا محور قرار می گیرند و پارامترهای دخیل در تاخیر انتقال سیگنالها در درایورها و مدار الکترونیکی مطابق با هم تنظیم می شوند . بدین ترتیب می توان اطمینان یافت که رابطه زمانی سیگنالهای پایه و overtone های انها که به گوش ما می رسد درست همان گونه است که در سیگنال الکتریکی دریافت شده در ترمینالهای ورودی مانیتور بوده است .

در طول سالیان گذشته برخی از شرکتهای سازنده برنامه های خاص خود را در ارتباط با موضوع تنظیم خطی زمان (time-alignment) اراءه نموده اند . مثلا شاید هنوز مانیتورهای سری JBL 4200 که اکنون تولید ان متوقف شده است را به یاد داشته باشید . در این مانیتورها ووفر به شکی برامده ( ونه مسطح) طراحی شده بود تا بتواند فرکانس های پایین را هم زمان با انتقال فرکانس های بالا در توءیتر , انتقال دهد .

 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
4/10/10
53
8
0
بندر انزلی
سلام خدمت همه ی دوستان... من میخواستم بدونم که اگر بجای اسپیکر مانیتور بخوام از هدست مانیتور استفاده کنم چطوره؟ آیا بهتر نیست؟ چون دیگه مشکل بازتاب صدا تو اتاق هم براش پیش نمیاد. کلا میخواستم نظرتونو بدونم که این کارو بکنم یا نه؟