پیکاپ گیتار باس

29/7/15
4
0
1
31
سلام .
من می خواهم پیکاپ های گیتار باس خودم را تعویض کنم . هیچ کس را نمی شناسم که بتوانم از او پیکاپ بخرم . آیا کسی را می شناسید که بتوانم از او پیکاپ گیتار باس بخرم ؟ این پیکاپ را می خواهم :
seymourduncan :
quarter pounder PJ
ممنون