پیوتر ایلیچ چایکوفسکی

27/6/09
5
4
0
گرگان
پیوتر ایلیچ چایکوفسکی (به
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
: Пётр Ильич Чайковский) (زادهٔ
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
- درگذشت
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
) از آهنگسازان سرشناس
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
است.
او در مکتب موسیقی
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
(A. Rubinestein) در کنسرواتور
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
به تحصیل پرداخت و در همان جا نیز دانش‌آموخته شد. چایکوفسکی اصول و قواعد
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
غربی و جریان موسیقی توصیفی را در
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
ادامه داد و به ترویج و اعتلای این مکتب در مقابل شیوه موسیقی
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
پرداخت. او اگر چه قواعد سنتی موسیقی
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
را اساس کارهای خود قرار داد ولی به موسیقی محلی و افسانه‌های روسی بی‌توجه نبود.
 
  • تشکر
واکنش‌ها: negaar