پیدا کردن اسم گام با مشاهده علامات سرکلید

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
پیدا کردن اسم گام با مشاهده ی تعداد دیز و بمل های موجود در سرکلید ، شاید برای تعداد زیادی از علاقه مندان مشکل باشه . از راههای زیادی میتوان این کار را انجام داد که قصد دارم در این موضوع با یکی از راههای بسیار ساده برای پیدا کردن اسم گامهای دیز دار ( ماژور و مینور ) با مشاهده تعداد دیزهای سرکلید دوستان عزیز را آشنا کنم البته در مورد شناسایی گامهای بمل دار ماژور و مینور هم صحبت خواهیم کرد .
همانطور که میدانید گام های دیزدار از یک تا هفت دیز ممکن است در سرکلید ، داشته باشند .

دیزهای فرد به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : فا (1) - سل (3) - لا (5) - سی (7)
دیزهای زوج به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : دو (2) - ر (4) - می (6)

برای پیدا کردن اسم گامهای ماژور دیزدار ،از آخرین علامت سرکلید نیم پرده بالا میرویم .

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام مازوری که دارای چهاردیز است نامش چیست ، اول دیز چهارم را پیدا میکنیم ، که همان « ر دیز » میباشد و سپس از « ر دیز » نیم پرده بالا میرویم و به نت « می » میرسیم . پس اسم گام ما می ماژور خواهد بود .


برای پیدا کردن اسم گامهای مینور دیزدار ، از آخرین علامت سرکلید یک پرده پایین میرویم .

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام مینوری که دارای چهاردیز است نامش چیست ، اول دیز چهارم را پیدا میکنیم ، که همان « ر دیز » میباشد و سپس از « ر دیز » یک پرده پایین میرویم و به نت « دو » میرسیم . پس اسم گام ما دو دیز مینور خواهد بود .

نکته : هنگامی که بعد از محاسبه فواصل یاد شده نت مورد نظر را پیدا کردیم ، حتما به این دقت میکنیم که نت پیدا شده در علامات سر کلید ، دیز شده یا اینکه خیر ؟؟؟ در صورتی که نت مورد نظر ما قبلا دیز شده ( مانند مثال مربوط به گام دودیز مینور ) در هنگام پیدا کردن اسم گام حتما دیز را به آن اضافه کنیم .
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: saman.l, pejjman و negaar

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
در این قسمت در مورد شناسایی گامهای بمل دار با مشاهده علامات سرکلید خواهیم پرداخت .

همانطور که میدانید گام های بمل دار نیز از یک تا هفت بمل ممکن است در سرکلید ، داشته باشند .

بمل های فرد به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : سی (1) - لا (3) - سل (5) - فا (7)
بمل های زوج به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : می (2) - ر (4) - دو (6)

برای پیدا کردن اسم گامهای ماژور بمل دار ، بمل ما قبل آخر سر کلید را نام میبریم .

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام ماژوری که دارای پنج بمل است نامش چیست ، اول بمل چهارم را پیدا میکنیم ، که همان « ر بمل » میباشد ، پس اسم گام ما ر بمل ماژور خواهد بود .

برای پیدا کردن اسم گامهای مینور بمل دار از آخرین علامت سرکلید ، یک خط یا بین خط بالا میرویم.

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام ماژوری که دارای سه بمل است نامش چیست ، از بمل سوم که همان « لابمل » میباشد ، یک بین خط بالا میرویم و به نت دو میرسیم . پس اسم گام ما دومینور میباشد .

نکته 1 : هنگامی که با توجه به محاسبات گفته شده ، نتی را پیدا میکنیم و میخواهیم به وسیله آن اسم گام را بدانیم ، به این دقت میکنیم که قبلا این نت بمل شده یا خیر ؟؟؟ اگر بمل شده ، پس بمل را به اسم گام اضافه میکنیم .

نکته 2 : تمام گامهای ماژور بمل دار ، به استثناء گام فاماژور ، بقیه گامها واژه بمل را با خود یدک میکشند .

نکته 3 : گام های مینور ، به استثناء می مینور و سی مینور ، بقیه گامهایی که واژه دیز را با خود ندارند گامهای بمل دار هستند .
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: saman.l, pejjman و negaar
6/11/09
696
26
0
مریخ
اگر اصلا نت اهنگ رو نداشته باشیم و فقط اون شنیده باشیم چطور می تونیم گام اهنگ رو پیدا کنیم
من مواردی رو بلدم اما زیاد حرفه ای نیست
 

majid_sz

عضو سایت
اگر اصلا نت اهنگ رو نداشته باشیم و فقط اون شنیده باشیم چطور می تونیم گام اهنگ رو پیدا کنیم
من مواردی رو بلدم اما زیاد حرفه ای نیست

گام آهنگ یا ماژور هست یا مینور

شاید ساده ترین راه این باشه که گام دو ماژور و لا مینور رو فرضا به عنوان گام بکار گرفته و نت رو بنوازیم.
سپس با استفاده از مشاهدات و مقایسه نتهای بدست اومده با این 2 گام به ماژور یا مینور بودنش پی میبریم.
بعد از مشخص شدن ماژور یا مینور بودن گام باید گام اصلی رو پیدا کنیم که با زدن عین ملودی در گامهای مختلف دقیقابدست میاد.
 
12/12/13
15
5
3
ایران
در این قسمت در مورد شناسایی گامهای بمل دار با مشاهده علامات سرکلید خواهیم پرداخت .

همانطور که میدانید گام های بمل دار نیز از یک تا هفت بمل ممکن است در سرکلید ، داشته باشند .

بمل های فرد به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : سی (1) - لا (3) - سل (5) - فا (7)
بمل های زوج به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : می (2) - ر (4) - دو (6)


برای پیدا کردن اسم گامهای ماژور بمل دار ، بمل ما قبل آخر سر کلید را نام میبریم .

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام ماژوری که دارای پنج بمل است نامش چیست ، اول بمل چهارم را پیدا میکنیم ، که همان « ر بمل » میباشد ، پس اسم گام ما ر بمل ماژور خواهد بود .

برای پیدا کردن اسم گامهای مینور بمل دار از آخرین علامت سرکلید ، یک خط یا بین خط بالا میرویم.

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام ماژوری که دارای سه بمل است نامش چیست ، از بمل سوم که همان « لابمل » میباشد ، یک بین خط بالا میرویم و به نت دو میرسیم . پس اسم گام ما دومینور میباشد .

نکته 1 : هنگامی که با توجه به محاسبات گفته شده ، نتی را پیدا میکنیم و میخواهیم به وسیله آن اسم گام را بدانیم ، به این دقت میکنیم که قبلا این نت بمل شده یا خیر ؟؟؟ اگر بمل شده ، پس بمل را به اسم گام اضافه میکنیم .

نکته 2 : تمام گامهای ماژور بمل دار ، به استثناء گام فاماژور ، بقیه گامها واژه بمل را با خود یدک میکشند .

نکته 3 : گام های مینور ، به استثناء می مینور و سی مینور ، بقیه گامهایی که واژه دیز را با خود ندارند گامهای بمل دار هستند .
مرسي از اطلاعاتتون فقط منظورتون از بين خط در گام مينور بمل دار چيه؟
 
14/11/14
1,094
637
83
36
ایران
در این قسمت در مورد شناسایی گامهای بمل دار با مشاهده علامات سرکلید خواهیم پرداخت .

همانطور که میدانید گام های بمل دار نیز از یک تا هفت بمل ممکن است در سرکلید ، داشته باشند .

بمل های فرد به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : سی (1) - لا (3) - سل (5) - فا (7)
بمل های زوج به ترتیب قرار گرفتن در خطوط حامل سرکلید عبارتند از : می (2) - ر (4) - دو (6)


برای پیدا کردن اسم گامهای ماژور بمل دار ، بمل ما قبل آخر سر کلید را نام میبریم .

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام ماژوری که دارای پنج بمل است نامش چیست ، اول بمل چهارم را پیدا میکنیم ، که همان « ر بمل » میباشد ، پس اسم گام ما ر بمل ماژور خواهد بود .

برای پیدا کردن اسم گامهای مینور بمل دار از آخرین علامت سرکلید ، یک خط یا بین خط بالا میرویم.

مثال :
اگر بخواهیم بدانیم گام ماژوری که دارای سه بمل است نامش چیست ، از بمل سوم که همان « لابمل » میباشد ، یک بین خط بالا میرویم و به نت دو میرسیم . پس اسم گام ما دومینور میباشد .

نکته 1 : هنگامی که با توجه به محاسبات گفته شده ، نتی را پیدا میکنیم و میخواهیم به وسیله آن اسم گام را بدانیم ، به این دقت میکنیم که قبلا این نت بمل شده یا خیر ؟؟؟ اگر بمل شده ، پس بمل را به اسم گام اضافه میکنیم .

نکته 2 : تمام گامهای ماژور بمل دار ، به استثناء گام فاماژور ، بقیه گامها واژه بمل را با خود یدک میکشند .

نکته 3 : گام های مینور ، به استثناء می مینور و سی مینور ، بقیه گامهایی که واژه دیز را با خود ندارند گامهای بمل دار هستند .
ببخشیید من متوجه این شماره های زوج و فرد نشدم.. منظورتون فواصله؟ کاش با عکس بگین ک گیج کننده نباشه..
بعد اگر گامی 3تا نت دیز یا بمل داشته باشه چی ؟یا هم بمل داشته باشه هم دیز چی؟ لطفا مساله رو بیشتر باز کنیید...مرسی
 

ДŁi

عضو سایت
16/9/11
131
236
43
کـــــــرج
[ large_circle.jpg


ببخشیید من متوجه این شماره های زوج و فرد نشدم.. منظورتون فواصله؟ کاش با عکس بگین ک گیج کننده نباشه..
بعد اگر گامی 3تا نت دیز یا بمل داشته باشه چی ؟یا هم بمل داشته باشه هم دیز چی؟ لطفا مساله رو بیشتر باز کنیید...مرسی
 
  • تشکر
واکنش‌ها: saman.l, 3aeed و artinviolin

ДŁi

عضو سایت
16/9/11
131
236
43
کـــــــرج
راجع به اون زوج فرد من و راهنمایی کنید بازم تو این عکس چیزی از زوج فرد مشخس نیست.ایشون فرمولی راحت و ظاهرا گفته بودن ک متاسفانه من متوجش نشدم.مرسی
بنده از این عکس اموزش رو یاد گرفتمو کارمو راه میندازم.
. متوجه منظور دوستمون نشدم از " زوج و فرد"

از اساتید دعوت میکنم راهنمایی کنن در این باره
 
  • تشکر
واکنش‌ها: artinviolin
14/11/14
1,094
637
83
36
ایران
بنده از این عکس اموزش رو یاد گرفتمو کارمو راه میندازم.
. متوجه منظور دوستمون نشدم از " زوج و فرد"

از اساتید دعوت میکنم راهنمایی کنن در این باره
مرسی منم با پیدا کردن گام مشکلی ندارم نهایتش با نواختن پیداش میکنم به راحتی ولی همون واسم سوال شده..
گفتم شاید فرمول کارامدیه ک تو پیدا کردن سریعتر گام کمک کنه.. ک به هر حال مفیده
 
  • تشکر
واکنش‌ها: ДŁi