پرى امپ كارت صدا واسه ركورد كافيه؟

KiuMars_TR

عضو سایت
22/8/16
179
29
28
30
دوستان من ميخوام يه كارت صداى خوب بخرم،ميتونم به پرى امپ كارت صدام واسه ركورد اعتماد كنم؟يا بايد بهتره يه پرى امپ جدا هم بخرم؟