پردازنده هـای سـيگنال Signal Processors - SP

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
38
SYNAESTHESIA
پردازنده های سيگنال دستگاه هايی هستند که روی فريکانس صدا و يا شدت آن (db)که همان ولتاژاست تأثير می گذارند.
اکولايزيشن EQ Equalization :
به تغيير ولوم صدا در فريکانس های مختلف اکولايز مي گوييم. اکولايزيشن عمومی ترين فرم پردازش سيگنال است. اکولايزر صدا، وسيله يا مداري است که امکان کنترل نوسانات فريکانسهای مختلف در پهناي امواج صوتی را می دهد.
کاربرد های اکولايزر:
1. مهمترين کاربرد اکولايزر بهبود کيفيت صداست.( 90% برای بهتر کردن صدا و تشديد يک قسمت خاص)
2. ساختن ترکيبات سليقه ای صدا برای سبک های مختلف موسيقی
3. کاهش نويزهای مختلف سيستم.
(نـويز هيس بيشتر در سيستمهای آنالوگ وجود دارد _ نويز بعدی که بسيار شـايع است هــام می باشد که فريکانس آن زير50 تا 60 هرتز است)
4. جلوگيری از نشت صدا.
5. استفاده از اکولايزر به عنوان افکت است )مانند تلفنی يا راديويي کردن صدا(
6. جبران نقص ميکروفون ها. که بر حسب پاسخ فريکانسی آنان ممکن است برخی از فريکانسها را خوب جواب ندهند.
7. جبران نقص مانيتورهای صدا.
8. ريميکس کردن صداهای ترکيبی که در يک تراک رکورد شده اند.مثلاً زمان کار بر روی رکوردی که محدوديت باند دارد- روی يک تراک دو ساز با هم داريم و بخواهيم ولوم يکی از آنها کم يا بيشتر شود از اکولايز استفاده ميکنيم.
9. کاربرد ديگر اکولايزر در مسترينگ است. هنگامی که در ميکس يک صدا ولوم کم و يا زياد باشد با اکولايز تا حد زيادی ميتوان اين نقص را جبران نمود.
پردازنده های سيگنال:
اکولايزر Equalizer,دايناميک Dynamic,افکتها Effects

انواع اکولايزر:
1. پارامتريکParametric
Freq ,Gain ,Q-Octave
هيچ اکولايزری فقط يک فريکانس را کم و زياد نمي کند،بلکه يک محدوده از فريکانس مورد نظر را کم وزياد مي کند.
بيشتر اکولايزر های پارا متريک معمولا 4 بانده هستند البته در نرم افزار ها بيشتر هم وجود دارد.

2. پارا گرافيک (paragraphic), (semi-para),(sweepable)
کاربرد اين اکولايزر براي پيدا کردن نقص های صداست. اين اکولايزر دقيقاً مانند پارامتريک است. با اين تفاوت که گزينه Q ندارد.

3. گرافيک (Graphic)
معمولاً از 5 تا 31 باند است ،که هر باند به صورت يک فيدر است که بالا و پايين ميرود.

4. ساده ترين نوع اکولايزر همان تنظيم بيس و تريبل در ضبط های خانگی است. به اين نوع اکولايزر ها شِلوينگ و به اين نوع اکولايز کردن شِلف مي گويند.
 
10/9/09
47
0
8
وقتی چیزی رو کپی پیست منبع رو هم ذکر کنید.