پايه و اساس آهنگسازي

Nima Golestan

Gold User
11/6/09
1,879
334
83
36
شيراز
پازل آهنگ 1 :

يك قطعه موسيقي ( آهنگ ) تركيبي است از قطعات كوچكتر كه بر اساس نظم و قاعده خاصي در كنار هم قرار گرفته اند ( تنظيم شده اند ) .

دانش موسيقائي و علم و آگاهي از اينكه چگونه مي توان قطعات و قسمت هاي كوچك موسيقي را در كنار هم طوري قرار داد كه تركيبي هماهنگ بسازند , همگي مقدمات علم آهنگسازي هستند .

ساختن يك آهنگ شبيه ساختن يك ساختمان است . همانطور كه براي ساختن يك ساختمان به آهن , آجر , سيمان و ساير مصالح ساختماني نياز داريم , در موسيقي هم مواد و مصالح خواصي لازم است .
مواد و مصالح اصلي موسيقي عبارتند از :

1: ملودي
2: ريتم
3: هارموني


آهنگساز , مانند يك معمار , با اين مصالح بناي موسيقي خود را مي سازد .
بديهي است _ همانطور كه در ابتدا گفته شد _ براي ساختن آهنگ , قوانين زيربنائي خاصي در موسيقي وجود دارد كه بايد رعايت شوند . قطعات موسيقي فرم و شكل خاص خودشان را دارند .

با ما باشيد تا در مورد آهنگسازي , در مطالب بعدي بيشتر بدانيم ...