وظیفه پردازنده سیگنال

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
وظیفه پردازنده سیگنال تغییر دادن فرکانس صدا و یا شدت آن (dB) می باشد. به عبارت دیگر پردازنده های سیگنال دستگاههایی هستند برای برای اضافه کردن یا کاهش سیگنال صوتی، امروزه پردازش سیگنال به بخش نیرومندی از تولید موسیقی و صدای مدرن تبدیل شده است.
پردازش سیگنال به دو روش صورت میگیرد:

1.آنالگ(Analog): در این بخش سطوح سیگنال صوتی بدون تبدیل شدن به شکل دیجیتال پردازش می شود.

2.دیجیتال(DSP):در این روش سیگنال های صوتی از آنالوگ به شکل دیجیتال تبدیل میشوند و توسط برنامه هایی خاص مورد محاسبه و پردازش قرار می گیرند.
هر دو روش به طور مکرر، در تمامی مراحل تولیدصدا به کار می روند و کنترل گسترده ای را روی پردازش سطح نوسان سیگنال(Dynamic) ،حجم طیفی صدا(EQ) و افکت ها اعمال می کنند.(افزایش فضاها ، تاخیر ،تغییر زمانی و بسیاری از افکت های ویژه که از سطح ملایم تا سطح (Ingo) طبقه بندی می شوند.
همانطور که در زمان پیش میرویم شاهد پیشرفت های چشمگیری در این حیطه می باشیم، به طوری که عمل پردازش از انحصار استودیو های حرفه ای خارج شده و امروزه سیستم های کامپیوتر شخصی قادرند سیگنال ها را مستقیماً پردازش کنند.
همچنین پردازش افکت های پیچیده می تواند در محل تولید صدا ، به صورت خود کار در بیاید.