هکتور برلیوز

27/6/09
5
4
0
گرگان
لوئی هکتور برلیوز (۱۱ دسامبر ۱۸۰۳ تا ۸ مارس ۱۸۶۹)
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
فرانسوی از چهره‌های تأثیرگذار در موسیقی عهد
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
و از بهترین رهبران
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
در زمان خود و منتقدی کارآزموده در موسیقی بود.در سال
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
را کسب کرد و برای آشنایی با موسیقی ایتالیا رهسپار آن کشور شد.در آنجا آثاری چون
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
و
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
را نوشت.
از
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
او می‌توان به
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
و
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
که به سفارش
برای مشاهده لینک‌ها لطفا ورود یا ثبت نام کنید
آهنگساز بزگ ایتالیایی نوشته شده اشاره کرد.
 
  • تشکر
واکنش‌ها: negaar