هوس

shadiamiri

عضو سایت
29/10/16
22
36
13
کرمانشاه
هوس کردم که تنها شیم
بازم راهی رویا شیم
هوس کردم تو این بارون
من و تو هم قدم باشیم
میخوام قصه شروع شه باز
دوباره عاشق هم شیم
فراموش شه غم و تلخی
بازم تو قلب هم جاشیم
میخوام بازم غریبه شیم
یه جور دیگه آشنا شیم
تو یه مسیر تازه
دوباره همسفر باشیم

(شعر کامل نیست)