هدفون مانیتورینگ مناسب مسترینگ با صدای قابل اعتماد

بهتره میکس با مانیتوریگ انجام بشه در فضای درست و فاصله ی درست یه هماهنگی باید بین فضای استدیو باشه(حذف صدای اضافه شده)
هدفون قابلیت میکس استاندارد میگیره ازت