هدفون خوب برای گوشی بین 100 تا 200

15/3/19
2
0
1
سلام
هدفون خوب میخواستم تو رنج قیمتی که گفتم انتظاراتم :
کیفیت خوب بدون نویز حتی در حداکثر حجم
بیس و تربیل و تفکیک خوب
بلندی صدای خوب طوری که تو شلوغی صدای اطراف شنیده نشه
و در آخر ارگونومی خوب یعنی قشنگ کیپ گوش شه
وان مور تو این رنج خوبه ولی چیزی که برام مهمه تجربه عملی هستش
در کل کیفیتش در حد هدفون سری یو اچ تی سی که قبلا داشتم باشه بهترم بود که چه بهتر .. ممنون.
 
16/6/12
376
244
63
شیراز
سلام
هدفون خوب میخواستم تو رنج قیمتی که گفتم انتظاراتم :
کیفیت خوب بدون نویز حتی در حداکثر حجم
بیس و تربیل و تفکیک خوب
بلندی صدای خوب طوری که تو شلوغی صدای اطراف شنیده نشه
و در آخر ارگونومی خوب یعنی قشنگ کیپ گوش شه
وان مور تو این رنج خوبه ولی چیزی که برام مهمه تجربه عملی هستش
در کل کیفیتش در حد هدفون سری یو اچ تی سی که قبلا داشتم باشه بهترم بود که چه بهتر .. ممنون.
درحال حاضرهمچین هدفونی که میخوای زیر600 گیرت نمیاد .