نیمه ی پنهون

نیمه ی پنهون داری
دو چشم گریون داری
وقتی پیش منی تو
دو لب خندون داری

کدومو باور کنم
زندگیمو سر کنم
به من بگو راسشو
حرفاتو باور کنم؟

نگا به اون نگا کن
بیا منو صدا کن
به من بگو راسشو
بیا منو رها کن

بازم میای میخندی
چشماتو باز میبندی
میگی بازم با خنده
که داشتی تو میرفتی

گولم نزن دوباره
حنات رنگی نداره
به من بگو راسشو
دیگه نداری راه چاره

کدومو باور کنم
زندگیمو سر کنم
به من بگو راسشو
حرفاتو باور کنم؟

....................................
با سلام خدمت دوستان لطفا با نقد ترانه هام منو کمک کنید .مرسی
...............................................
شعر از: مهدی بازیار