نویز گیتار

7/3/21
1
0
1
سلام من به تازگی یه گیتار الکتریک خریدم Cort z44 که روی فرت های اولش گز میزد اونموقع آمپلی نداشتم من یکم بریج رو آوردم بالا بعد اینکه آمپلی خریدم دیدم سیم های 6 5 4 نویز داره بعد دوباره یکم بریج رو بردم پایین گفتم شاید درست بشه بد تر شد وقتی هم که رو پیکاپ نزدیک دسته گیتاره تنظیمش میکنم این نویز بیشتر میشه کسی می‌تونه کمکم کنه درستش کنم