نحوه قرار گرفتن انگشتان بر روی آرشه

امیرحسین به نژاد

تیم مدیریت
مدیر کل
19/7/09
1,312
2,849
113
38
تهران
www.amirbehnejad.com
نحوه قرار گرفتن انگشتان دست بر روی آرشه :

دو انگشت وسط : بر روی پاشنه آرشه قرار میگیرد.

انگشت کوچک : کاملا باید بر روی پیچ آرشه گرد شود و حالت اهرم به خود گیرد و هنگام نواختن به هیچ وجه نباید شکل گرد خود را از دست دهد. فصل بند اول،روی چرم آرشه خم شود و قوس به بیرون پیدا کند.

انگشت شست : باید در ورودی پاشنه قرار گیرد و قوس به بیرون داشته باشد و کاملا گرد باشد.

انگشت اشاره : نحوه قرار گرفتن این انگشت بسیار حائز اهمیت است،این انگشت باید از ناحیه مفصل بند اول،روی چرم آرشه خم شود و قوس به بیرون پیدا کند.آرشه کشی :

آرشه باید کاملا صاف و بدون خمیدگی به بیرون یا داخل بر روی سیمهای ویلن حرکت کند.

تمرین آرشه کشی باید به صورت عمود و در حالتی باشد که از تمام موهای آرشه استفاده شود.

حالت بازو و کتف : بازو و کتف نباید هنگام آرشه کشی به بالا حرکت کند و حالت منقبض به خود گیرد،باید در حالتی راحت و رو به پایین قرار داشته باشد.

هنگام آرشه کشی نباید از بازو استفاده شود، آرشه بایدکاملا توسط مچ دست هدایت شود.برای تمرین این موضوع کنار دیوار ایستاده (به شکلی که دیوار در سمت راست ما قرار داشته باشد) و در این حالت اقدام به تمرین آرشه کشی کنید،دراین حالت ناچار به استفاده از مچ دست خواهیم بود و اگر از بازو استفاده کنیم بازو به دیوار برخورد میکند و مانع از حرکت بازو میشود.
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 2 کاربران