نت های آنارمونیک (مترادف)

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
دو نت را که دارای یک صدا ولی اسامی متفاوت باشند نسبت به هم آنارمونیک مینامند . مثل فادیز و سل بمل که صدای هردو یکی است ولی دو اسم متفاوت دارند .
در فیزیک یک پرده به 9 قسمت مساوی تقسیم میشود که هر قسمت را یک کما ( Comma ) مینامند . در گذشته هنگام کوک کردن بین فادیز و سل بمل تفاوت میگذاشتند و فاصله بین فابکار تا فادیز ( نیم پرده ی کروماتیک ) را پنج کما و فاصله فابکار تا سل بمل (نیم پرده دیاتونیک ) را چهار کما کوک میکردند . ( یک پرده 9 کما است ) این عمل باعت مشکلاتی در کار میشد تا اینکه یوهان سباستین باخ آهنگساز بزرگ آلمانی گام تعدیل یافته ای ارائه کرد که در آن هر پرده به دو قسمت مساوی ( دو چهار و نیم کما ) تقسیم شده است . از این زمان به بعد ، فادیز و سل بمل یکسان کوک میشوند .
 
  • تشکر
واکنش‌ها: negaar و saeed1364