میگذرم ازت

6/10/18
6
10
3
20
میگذرم ازت
.
مـیگـذرم از خیـال تـو
میگذرم از تمومه عشق
وقتی که تو ازم بخوای
دیگه واسم حرومه عشق

میگذرم از هر چی بخوای
حالا که تو میخوای بری
شاید تـو دنـیـای خودت
داری یـه کِیـْسِ بـهـتـری

وادار مـیـکنـی منـو
به تنهایی به رفتنت
قبوله هر چی که بگی
قبولْ دیگه نموندنت

قبولْ که میگی عشقمون
واسه دلت هوس بودنش
میگی کـه کافیـه و عشق
تا اینجا دیگه بس بودش

حرفی ندارم واسه تو
سدی نمیشم جلو رات
راحت باشـی عزیز من
راحت برس به خواسته هات

شاید که قسمتم نبود
که با تو باشم نازنیـن
ولی تا دنیا دنیا هست
بیادتـم فقـط هـمـیـن

همیشه عاشق میمونم
حتی اگـه نـگـم برات
حتی به وقت رفتنت
نیام نیفتم جلـو پات

حتـی با اون ببینـمـت
این عشقو پنهون میکنم
نـمـیـزارم بـفـهـمـه کـه
هـنوز عـاشـقـت مـنـم

نمیزارم بـدونـه کـه
دلت دل منو شکست
بفهمه توی زندگیـم
هنوز ردّ پات هست

۱۳۹۷/۷/۲۶ پنج شنبه
...
 
  • تشکر
واکنش‌ها: Mahaam Farhang