آخرین ارسال‌ها

میزان ناقص

Harmony

هنرمند
عضو سایت
2/9/10
684
34
اراک
میزان ناقص
به اولین میزان قطعه ای که با سکوت آغاز شود اصطلاحا میزان ناقص گفته میشود.از آنجایی که سکوت قبل از نت در اولین میزان قطعه برای شنونده ملموس نیست لذا این سکوتها بعضی وقتها نوشته نمی شود بویژه زمانی که بازگشت به ابتدای قطعه داشته باشیم.در این مواقع آخرین میزان برگشت نیز ظاهرا ناقص میشود ولی به خاطر تکمیل شدن آن با میزان ناقص اول دیگر ناقص نمی باشد.ناقص بودن به معنای ناقص بودن دیرند این میزان است تعبیری بهتر از میزان ناقص این است که هرگاه قطعه ای از ضرب ضعیف آغاز شود اولین میزان این قطعه را میزان ناقص گویند.
موفق باشید
ex10a.gif
همینطور اگر میزان یکم ، از هر ضرب غیر از ضرب یکم آغاز شود آن میزان را آناکروسیس (anacrusis)و اگر میزان یکم کامل باشد آنرا تتیکو (tetico ) مینامند.
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:

صفحه ما در اینستاگرام

بالا