میراث آزادی

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
میراث آزادی چه شد ، خون عزیزانی نجیب
فانوسکای یخ زده ، از فرط بلوایی عجیب
ناقوس مرگ عاشقان ،میثاق یاران بود و بس
پیمان دژخیمی عبس ، در بزم قدرت تا هوس
از این همه نا مردمی ، دلها همه خونین و سرد
در جام می اینک چه بود ، تلخابه ای مسموم درد
شاید که این فانوس راه ، در دست اهریمن شداست
ققنوس آزادی چه شد ، بی بال وپر در هم شکست
در پشت یاران خنجری ،با حکم هم کیشانشان
مرگ گل و رویش خار ، با حربه ی ایمانشان
دیگر نشانی از درود ، بر جان جانانی نبود
وقتی که در جشن دروغ ، درد است و درمانی نبود
این صورتک های غریب ، از روی دزدان بر کنید
بر دار بیداری خلق ، طرحی ز آزادی تنید
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر