ميكروفن neumann tlm 103 با شاكمند

3/5/16
2
0
1
26
قيمت اكش ٣750 واسه من از جعبه چوبي هاست كه شاكمند رو جدا گرفتم و پايه ظبط ساز و پايه حرفه اي ميكروفن روشه يه تالك بك خوبم روش اشانتيون ميدم و يه هدفون و پد گير
من ٣٥٠٠ ميك و ٤٠٠ شاكمند گرفتم كه فاكتورشم موجوده اكه اكه ٦ ماه گرفتم كه فقط ٤ تا كار خودم باهاش ضبط كردم
مقطوع با اشانتيون ها ٣١٠٠ ميدم
و كابل نوترون اصلي هم ميدم كه ٣٠٠ تومان زينه همين مخلفات رو دادم كه همينجوري ميدم شما راحت ١ ت سود ميكنيد با اك هم فرق نداره اول تست كنيد اما اگه كسي مخلفات نخواست ٢٩٠٠ ميدم
تلگرام پاسخ گو هستم *******
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
24/8/16
39
13
8
39
سلام 2700000 تومان خریدارم
*************************
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: