منو و استریو

11/8/09
413
41
28
اهواز
استریو شامل دو باند صوتی میشه که اکثر سیستم های خونگی و سیستم های پخش ماشین از این سیستم صدا رسانی استفاده می کنن. به صورت باند سمت چپ و راست . اینکه از هر باند چی پخش بشه کار صدا برداریه که کار رو میکس میکنه. سیستم منو به سیستم تک باند میگن و فقط یک لاین رو در اختیار داری که بخوای روش صدا بذاری و توی سیستم استریو دست صدا بردار باز تر می تونه به کار بعد یا جهت بده همین اتفاقی که تو این صدا های 3D میوفته


چطور میشه فایل mp3 رو تو nuendo تبدیل منو یا استریو کرد؟
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
دوست عزیز
1- اگه منظورتون اینه فایلی که مستر و .... کردید برای export مونو یا استریو باشه که خوب در منوی اکسپورت با چند قسمت مواجهید
کشویی Sample rate
کشویی mono/stereo
تیک realtime
تیک split channel

شما از کشویی منو یا استریو رو انتخاب کنید. که لاین چپ و راست رو میفرسته روی یه لاین و خروجی میده
اگه هم تیک split channel رو بزنید لاین چپ و راست رو جداگانه هر کدام روی یک فایل خروجی میده
 
11/8/09
413
41
28
اهواز
خروجی نهایی پروژهمی توانید صداهای ایجاد شده در محیط برنامه را بهExport audio mixdown با اجرای فرمان


Mixdown شکل یک فایل در هارد کامپیوتر و با فرمتهای گوناگون ذخیره نمایید اجرای عملیات


(خروجی نهایی ) به هریک از روشهای زیر امکان پذیر است


ایجاد کنید وسپس خروجیNuendo یک گذرگاه خروجی : اگر یک میکس استریو در محیط


خروجی کل پروژه راMixdown شیارها را به یک گذرگاه خروجی استریو هدایت نمایید اجرای فرمان


باشد نیزمی توانید(Surround) به عنوان یک فایل واحد ایجاد می کند اگر میکس از نوع صدای فراگیر


کل خروجی نهایی پروژه را در قالب یک فایل واحد چند کاناله یا در قالب چند فایل (یک فایل برای هر


کانال خروجی ) ایجاد نمایید.


کانال مربوط به یک شیار صوتی : در این روش کانال مربوط به شیار شمال صداها و


وغیره در قالب یک فایل واحد ایجاد می شوندEp وتنظیمات Insert افکتهای


وFx و کانالهای Vst instrument هر کانال انفرادی داخل پنجره میکسر : شامل کانالهای


می باشد Group وکانالهای Rewire کانالهای


نکات مهم :


فقط محتوی قرار گرفته در ناحیه بین نشانه های چپ و راست در پروژه را Export audio فرمان


میکس می کند


خروجی نهایی همان چیزی است که می شنوید بنابراین تنظیمات Mixdown هنگام اجرای فرمان


نیز محاسبه می شوندInsert وتنظیمات میکسر و افکتهایMute


محاسبه نمی شود برای اینکه بتوانیدMixdown در اجرای فرمان Midi محتوای شیارهای


را در خروجی نهایی پروژه بگنجانید لازم است ابتدا همه محتوایMidi محتوی همه شیارهای صوتی و


را به ورودی های صوتی Midi را داخل شیارهای صوتی ضبط نمایید کافی است خروجی وسایل Midi


سیستم هدایت کنید


می توانید شیارهای منتخب را نیز خروجی بگیرید این عملیات با خروجیNuendo در محیط


گرفتن نهایی از پروژه تفاوت دارد


برای ایجاد یک فایل صوتیMixdown عملیات


نشانگرهای چپ و راست را تنظیم نمایید تا ناحیه مورد نظرتان در بین این دو نشانگر قرار گیرد 1


شیرها را به روشی که لازم است اجرا شوند تنظیم کنید2


در نوار منو را کلیک کنید File – audio mixdown به ترتیب 3

4-در فلیدLookinمکان ذخیره فایل خروجی نهایی را مشخص می کنید


نام مناسب و دلخواه برای فایل خروجی نهایی را مشخص می کنیدFile name 5-در فلید


6-در فلیدFiles of typeفرمت مناسب و دلخواه برای فایل خروجی نهایی را انتخاب می کنید


7-در فلیدOutputsفرهست همه کانالهایو گذرگاههای خروجی در پروژه را مشاهده می کنید


نام گذرگاه یا کانال خروجی مورد نظر را انتخاب نمایید


8-درفلیدChannelsمشخص می کنید که محتوی چند کانال داخل فایل خروجی نهایی ذخیره شود


به این ترتیب می توانید خروجی نهایی یک گذرگاه استریو را در یک فایل تک کانال (Mono)


همچنین با انتخاب گزینهN-chan.splitمی توانید خروجی نهایی یک گذرگاه خروجی بگیرید


فراگیر را در یک فایل واحد خروجی بگیرید


9-اگر مایلید فایل خروجی نهایی را دوباره به داخل پروژه وارد نمایید زیر قسمت گزینه Import


رافعال نماییدAudio track و اگر مایلید فایل خروجی نهایی پروژه را دوباره به داخل پنجره Pool وارد نمایید


زیرقسمتImport گزینه Poolرا نیز فعال نمایید​


 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
مونو:در این حالت شما صدا رو از یک کانال میشنوید و صداهای شبیه هم رو نمیتونید از هم تفکیک کنید......

استریو:در این نوع ضبط موسیقی بیشتر زمانی صورت میگیره که گروه ارکستر بخوان هم نوازی کنن و لازمه که استریو ضبط بشه یعنی از چن کانال مختلف که تشخیص صداها از هم صورت بگیره......البته در رکورد یک ساز هم میشه استریو ضبط کرد که زیباتر و مطلوب تر خواهد بود

در ضبط استریو ما به چند میکروفن نیاز داریم که به صورت موازی برای ترکیب این کانالها با هم هستش