پروژه تکمیلی قطعه کوتاه "نقش" از پندار


نقش | ميثم پندار
طراح جلد:پندار
ماهور استوديو
شهريور ٩٧
دومین ترک از آلبوم سیزده

Naghsh | Meysam Pendar
Artwork:pendar
Mahour Studio
Aug 2018
The Second Single Track From The 13th Album

Keshmir Sample
[doublepost=1538127082,1538080019][/doublepost]در این پروژه از سمپل های Keshmir v.2 استفاده شده است
 

فایل های ضمیمه

  • تشکر
واکنش‌ها: hrns و Sprical