فونکسیون (نقش) Function

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
موقعیت هر آکورد را در هر تنالیته فونکسیون آن آکورد مینامند.
مثلا فونکسیون آکورد دو,می,سل در تنالیته دو ماژور i و در سل ماژور iv و درفا ماژور یا فا مینور(ملودیک یا هارمونیک ) v و در می مینور ( تئوریک یا هارمونیک ) vi خواهد بود.
فونکسیون هر آکوردی با اعداد رومی مشخص میشود,اعداد عربی یا لاتین 1,2,3و....به عنوان عدد گذاری (شیفراژ )برای فوصل نتهای آکورد نسبت به نت پایگی (باس) به کار میروند.مثلا زیر آکورد دوماژور 5و3 می گذارند که معرف فاصله های سوم آکورد (دو,می)و
پنجم آکورد (دو,سل)است.
در تمام گامها وتنالیته ها آکوردهای تونیک و زیر نمایان و نمایان را آکوردهای اصلی (تنال) و درجات دیگر را آکوردهای فرعی میگویند.
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: