علامات تغییر موقت سرعت

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
احتمالا شما نیز در هنگام نت خوانی ، با قسمتی از نتها که در بالای آنها خط به همراه کلماتی واقع شده اند و چگونگی اجرا را توضیح میدهند مواجه شده اید . در این بخش به توضیح معانی برخی از پرکاربردترین آنان میپردازیم :

accel : ( آچه له راندو ) افزایش تدریجی سرعت

rit : ( ریتارداندو ) کاهش تدریجی سرعت

rall ( رئالاندو ) کاهش تدریجی سرعت

A tempo : ( آتمپو ) برگشت به سرعت اول

Tempo rubato : ( تمپو روباتو ) خارج از ضرب - آزاد

Scherzando : ( شرزاندو ) به حالت بازی و شوخی

sostenuto : ( سوسته نوتو ) کشیده - نگه داشته

Stretto : ( استره تو ) به هم فشرده
 
  • تشکر
واکنش‌ها: 2 کاربران

A.T.B

عضو سایت
25/2/11
648
146
43
jonoob
اینا مثلا در اف ال کجا میشه ازشون استفاده کرد؟
 
30/5/10
36
15
0
اینا مثلا در اف ال کجا میشه ازشون استفاده کرد؟
دوست عزيز جايي قرار نيست استفاده کرد . اينها لغاتي هستند که در اصول نت خواني در درس موسيقي بدردتان مي خورد . که دوست عزيزمان معاني آن را بيان کردند تا در نت خواني اگر به آن برخوردين مشکلي نداشته باشين.