عشق جان سوز

30/8/20
6
2
3
21
اهواز
سلام
من اولین باره که توی سایت هستم و شعر میزارم
عطفه همر افرادی داره بهم بگید.
ممنون


گر عشقت جان من شد
گل نگاهت ماه من شد
رفتنت آتش به پا کرد
دیدنت طوفان به پا کرد
دیدمت بوسه بر گونه یار زدی
دیدمت دست ز بلف یار زدی