عشق بانو

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
توی این دنیای بی رحم تو شدی ناجی قلبم


واسه لحظه های سختی تو شدی مرحم دردم


واسه این ققنوس عاشق توئی اون حس رهائی


تو شدی معنی پرواز تو که آیت خدائی


با یه دریا مهربونی رج به رج عشق سرشتی


توی دفتر نگاهم خط به خط نگاتو کاشتی


شدم عاشق مثل مجنون رهسپار پل رویا


با تو رد شدم از این پل راهی جاده فردا


تو شدی عاطفه من توی اوج ترس و نفرت


با تو پر کشیدم از مرگ خط کشیدم روی رخوت


قاصدک پیغامی از نور از سکوت شب آورده


که نگاه ناز و گیرات دل این عاشقو برده


با تو تو خزون دردم ناجی بهار سبزم


اگه تو نباشی حتی تو بهارم فکر مرگم