عاشقونه

daghebabak

ترانه سرا
هنرمند
از لطافت نگاهت گرمی عشق و چشیدم
روی بوم بی کسیهام طرح خوشختی کشیدم
با شراره نگاهت سد غصه هام فروریخت
از شکوه خنده تو در دلم طرح تو آویخت
از ترنم ترانت نت عشقم شعله ور شد
توی برکه خیالت قلب و روحم قوطه ور شد
نازنین ارغوانی رنگ تو از آسمونه
مثل آرامش گیتار واسه من ترانه خونه
بوسه از غنچه لبهات گل زندگی رو روئید
وقتی که خالق خوبی عشق و تو چشم تو میدید
تو رسیدی و دلم رو قوطه ور از مهر کردی
با نسیم خوش حرفات واسه من اتمام دردی
منرو با تو میشه فهمید بی تو من غرق جنونم
تو که هستی اوج فریاد از سرود عشق میخونم