ضد ضرب,contra tempo

  • شروع کننده موضوع jigsaw
  • تاریخ شروع

jigsaw

هنرمند
28/7/09
287
133
0
37
SYNAESTHESIA
اگر به جای ضرب یا ضرب ها وقسمت های قوی ضرب ها سکوت قرار گیرد,حالتی که تا حدی به سنکپ شباهت دارد به وجود میاید که آن را ضد ضرب میگویند.
به عبارت دیگر ضد ضرب عبارت است از صدا یا صداهائی که از ضرب ضعیف یا قسمت ضعیف ضربها شروع میشوند,ولی روی ضرب بعدی امتداد پیدا نمیکنند.
ضد ضربها فرمهایی هستند که کاربرد های فراوان دارند,بخصوص در همراهی ها.

منبع : کتاب تئوری موسیقی / مصطفی کمال پورتراب
 
13/11/09
30
10
0
31
مشهد
www.hamnafas.ir
در یک میزان 4/4 منظور از ضد ضرب نتی هست که روی سیاه دوم قرار میگیره یا روی چنگ دوم؟
یعنی روی شماره ((دو)) یا روی شماره ((یک و))
 
30/1/11
6
0
0
ایران
البته ضد ضرب تو یه ضرب هم میتونه اتفاق بیفته قسمت قوی ضرب اگه سکوت باشه این حالت پیش میاد فرقی نمیکنه تو ضرب چندم.