صدف

گر به لبت بُوَد کفُ ور صنمی بود به کف
از سر شوق بر کشی هلهله و زنی تو کف
دور نپاید اینچنین می شکند بر آب کف
رو به کف آور و بجوی تا صدف آوری به کف
 

inferno

مدیر تالار / مترجم
تیم مدیریت
مدیر تالار
5/3/10
677
463
63
گراش
گر به لبت بُوَد کفُ ور صنمی بود به کف
از سر شوق بر کشی هلهله و زنی تو کف
دور نپاید اینچنین می شکند بر آب کف
رو به کف آور و بجوی تا صدف آوری به کف
بسیار زیباست
آفرین

فقط مصرع سوم کلمه ی "دور" اگه به معنی تاخیر در زمان استفاده شده به نظرم "دیر" باید استفاده بشه.

تا نظر دوستان چی باشه؟


زیباست
 
ممنونم از اظهار نظرتون
منظور من از دور در اینجا یعنی گردش روزگار - چرخش زمانه در نهایت یعنی همیشه زمانه بدین صورت نمی ماند
با تشکر فراوان