شهرام کاشانی درگذشت

Mohammad1772

عضو سایت
1/1/17
186
140
43
63
مشهد
شهرام کاشانی که به دلیل مشکلات کبدی در بیمارستانی در استانبول بستری شده بود، درگذشت.