شعر اعتراضی

  • شروع کننده موضوع soroosh
  • تاریخ شروع

soroosh

Banned
5/7/09
24
9
0
من میخوام یک شعر رو با معنی ی فارسی از گروه system of a down اینجا بذارم اما چندتا نکته رو باید اول بگم و یکم در مورد شعر توضیح بدم
این شعر مال دوره ای از زندگی این گروه که شروع کرده بودند تا سبک خود رو به راک اعتراضی و انتقادی تبدیل کنند
این ترانه تاثیرات فراوانی بر روی همه کسانی داشت که به نحوی موضوعات داخل آن متوجه او هم میشد
نام این ترانه هست P.L.U.C.K به معنای Politically Lying, Unholy, Cowardly Killers
به معنای فارسی "سیاسیان دروغگوی کافران قاتل نامرد "
این ترانه برای اعتراض به وضعیت آمریکا در 1998 سروده شد
نکته ای که میخوام اضافه کنم اینه که من به دنبال قضیه ی شعرهای قوی می خوام این شعر رو بذارم
شما هم فقط بخونید تا از قدرت system of a down باخبر بشید
متشکرم:smile (53):
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:

soroosh

Banned
5/7/09
24
9
0
Elimination
حذف کردن
Elimination
محو کردن
Elimination
بیرون کردن
Die!
مرگ
why!
چرا ؟
Walk Down!
سقوط
Walk Down!
سقوط
A whole race Genocide,
رقابت کامل برای کشتار دسته جمعی
Taken away all of our pride,
غرورمان را لگد مال کردن
A whole race Genocide,
رقابت کامل برای کشتار دسته جمعی
Taken away, Watch Them all fall down.
بزور گرفتن ، تماشا کردن سقوط همه شان

Revolution, the only solution,
انقلاب شورشی ، تنها راه حل است
The armed response of an entire nation,
عکس العمل مسلحانه یک کشور کامل
Revolution, the only solution,
انقلاب شورشی تنها راه حل است
We've taken all your shit, now it's time for restitution.
ما باید تمام کثافت کاری هایتان را برگردانیم ، حالا زمان تلافی کردنست
Recognition, Restoration, Reparation,
به رسمیت شناختن ،اعاده حیثیت ،تاوان دادن
Recognition, Restoration, Reparation,
به رسمیت شناختن ،اعاده حیثیت ،تاوان دادن

Watch them all fall down.
دیدن سقوط کردن هم
ه شان (دیکتاتور های اداره کننده کشور)
Revolution, the only solution,
انقلاب شورشی تنها راه حل است
The armed response of an entire nation,
عکس العمل مسلحانه یک کشور کامل
Revolution, the only solution,
انقلاب شورشی تنها راه حل است
We've taken all your shit, now it's time for restitution.
ما باید تمام کثافت کاری هایتان را برگردانیم ، حالا زمان تلافی کردنست
The plan was mastered and called Genocide (Never want to see you around)
طرحی که (این روزها) باب شده و بهش میگن "کشتار دسته جمعی"
(دیگه نمی خواهم هرگز شما ها را ببینم)
Took all the children and then we died, (Never want to see you around)
همه ی بچه ها (جوانان ،بچه های کشور) را میگیرند و بعد همه ما میمیریم
(دیگه نمی خواهم هرگز شما ها را ببینم)
The few that remained were never found, (Never want to see you around)
تعداد کمی از ما که میمانند دیگر هرگز پیدا نمیشوند
(دیگه نمی خواهم هرگز شما ها را ببینم)
All in a system of Down!
همه در یک مجموعه ی پست (ایهام با اسم گروه)
Down!
پایین (منحل شدن)
Down!
پایین (منحل شدن)
Down!
پایین (منحل شدن)
Walk Down!
سقوط
Walk Down!
سقوط
Watch them all fall down,
تماشا کردن سقوط همه شان (دیکتاتوران اداره کننده کشور)
Revolution, the only solution,
انقلاب شورشی تنها راه حل است
The armed response of an entire nation,
عکس العمل مسلحانه یک کشور کامل
Revolution, the only solution,
انقلاب شورشی تنها راه حل است
We've taken all your shit, now it's time for restitution.
ما باید تمام کثافت کاری هایتان را برگردانیم ، حالا زمان تلافی کردنست
The plan was mastered and called Genocide (Never want to see you around)
طرحی که (این روزها) باب شده و بهش میگن "کشتار دسته جمعی"
(دیگه نمی خواهم هرگز شما ها را ببینم)
Took all the children and then we died, (Never want to see you around)
همه ی بچه ها (جوانان ،بچه های کشور) را میگیرند و بعد همه ما میمیریم
(دیگه نمی خواهم هرگز شما ها را ببینم)
The few that remained were never found, (Never want to see you around)
تعداد کمی از ما که میمانند دیگر هرگز پیدا نمیشوند
(دیگه نمی خواهم هرگز شما ها را ببینم)
All in a system , Down
همه در یک مجموعه ی پست (ایهام با اسم گروه)
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: