سخن در زبان فارسی

  • شروع کننده موضوع LYRIC
  • تاریخ شروع
16/12/09
253
12
0
ایران
به نام خالق یکتا...

* سخن در زبان فارسی به 2 بخش تقسیم میشود : 1- نثر 2- نظم


1- نثر :
ساده (مرسل)
موزون
مصنوع


2- نظم :
هجایی
عروضی (سنتی)
نو (ازاد)


*انواع شعر عروضی یا سنتی :

قصیده , مانند : ملک الشعرا بهار

مثنوی , مانند : فردوسی طوسی , مولوی

غزل , مانند : حافظ , عطار

دو بیتی , مانند : بابا طاهر عریان
رباعی , خیام

ترجیع بند , مانند : هاتف اصفهانی

ترکیب بند , مانند : قاآنی

قطعه , مانند : ابن یمین

مسمط , مانند : منوچهر دامغانی

مستزاد , سید اشرف الدین قزوینی

مفرد (تک بیت) , مانند : صائب تبریزی

چامه , چکامه , سرود و...


*سبک های شعر و نثر شاعران و گویندگان پارسی گوی در ادبیات فارسی عبارتند از :

1- سبک خراسانی ( ترکستانی , ساسانی ) , مانند : رودکی , فردوسی , دقیقی طوسی و...

2- سبک عراقی , مانند : سعدی , حافظ , مولوی و...

3- سبک هندی ( اصفهانی ) , مانند : صائب تبریزی , کلیم کاشانی , عرفی و...

4- دوره بازگشت ادبی و سبک معاصر , مانند : قائم مقام فراهانی , رضا قلی خان هدایت و...


ادامه دارد ...

 
15/1/10
80
12
8
 
این مطلب ناقص است لطفاً کاملش کنید و همینهاش هم که نوشتید کامل نیست
 
15/1/10
80
12
8
 
خواهش میکنم زودتر کاملش کنید خیلی نیاز هست بهش توی سایت:smile (26):