سخنان استاد محسن الهامیان در مورد فراگیری هارمونی

impartible

هنرمند
عضو سایت
3/8/09
235
335
63
36
تهران
در این تاپیک سخنانی از استاد محسن الهامیان ( که افتخار شاگردی ایشان را نیز چندین سال داشتم ) در مورد ضرورت یادگیری هارمونی و استفاده آن در موسیقی مدرن را قرار دادم که امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیرد :

سخنانی از آقای محسن الهامیان:

متاسفانه در آموزش موسیقی در کشور ما درس هارمونی جدی گرفته نشده و حتی نظر بعضی از اساتید ما بر آن است که در کار آهنگسازی نیازی به هارمونی و قواعد آن نیست (به خصوص رساله تئودور دوبوا که این قواعد را تا جزئیات برسی می کند)چون به قول آنها این قواعد دست وپاگیر هستند. گویا این قواعد تنها برای مردم آزاری نوشته شده اند تا شاگردان را با آنها شکنجه دهند. این اساتید فراموش می کنند که این قواعد از آثار استادان نابغه گرفته شده که به طور جهانی ستایش شده اند.در ساختن یک بنا تمام تجربیاتی که به صورت اصل و قاعده در آمده باید رعایت شود درغیراینصورت احتمال خراب شدن بنا بر سر کسانی که در آن زندگی می کنند وجود خواهد داشت. چگونه خواهد بود اگر موسیقی خود را ملزم به رعایت دقیق قواعد و اصول اولیه نکند مسلما چنین بنایی تنها بر سر سازنده اش خراب خواهد شد.در کلاس چنین اساتیدی به ذکر سر فصلهای هارمونی و حل چند میزان تمرین اکتفاء می شود(تازه اگر مسئله ای حل شود.)کمتر استادی است که به عمق هارمونی وارد شده و یا بتواند شاگردان خود را با عمق هارمونی آشنا کند. چنین تفکری را می توان در برنامه ریزی دروس دانشگاهی رشته موسیقی (وحتی هنرستان ) هم دید که تنها به یک ترم هارمونی اجباری و یک ترم هارمونی اختیاری اکتفاءشده است (مطالعه ای که حداقل به دو تا سه سال آموزش و سال ها تمرین مداوم نیاز دارد.)
مدتی است که تب موسیقی مدرن نویسی در کشور ما رواج یافته و شاگردی که حتی خودش هم منزجر از چنین موسیقی یی است برای عقب نماندن از قافله به خیال خودش موسیقی مدرن می نویسد. چون به گفته استادش کاری است که نیاز به هارمونی ندارد و هر کاری هم در آن می شود انجام داد.توصیه من به هنر جویان این است که جذب سخنانی چون موسیقی امروز- موسیقی مدرن است و موسیقی مدرن هم نیاز به قواعد ندارند) نشوند.باید بدانیم که موسیقی مدرن سنتز موسیقی تونال (تز=موسیقی تونال –آنتی تز=کاوش های تونال و نوع آوری در هارمونی)است و از آسمان به زمین نیفتاده و شاگردی که بخواهد موسیقی مدرن کار کند باید موسیقی قبل از آن را بخوبی بشناسد تا بداند که قرار است چه چیزهایی را رعایت نکند و بجای آنها چه موادی را به کار گیرد که ناشی از قوه خلاقه اوست.این شاگرد باید درسهای هارمونی - فرم - کنترپوان - ارکستراسیون.......را نزد استادانی آگاه با دقت و تعمیق بیاموزد و سالها روی این درسها تمرین کند و موسیقی اساتید را برای بهتر فهمیدن این درس ها آنالیز کند و عجله ای برای آهنگساز شدن نداشته باشد چون هیچ موسیقی ماندگاری (حتی مدرن) از این قواعد نوشته نشده و پایه همه آنها هارمونی است.پس وضع هنرجویی که هنوز مقدمات این درسها را نیاموخته و می خواهد موسیقی بنویسد را می توان حدس زد. او بعد از چندسالی پرداخت هزینه سنگین آموزش چون نتوانسته موسیقی یی بنویسد که مایه هیجان باشد دلزده کار را رها می کند(همین شاگرد ممکن است با گذراندن آموزشی کلاسیک مایه افتخار موسیقی کشور باشد که با افتادن در این بیراه از دست می رود.) در مملکتی که بیش از نود و پنج درصد مردم آن هنوز یک قطعه موسیقی کلاسیک را از اول تا آخر گوش نکرده اند نوشتن موسیقی مدرن چه حاصل می تواند داشته باشد.یک اثر موسیقی باید دارای ویژگی فردی و هویت ملی بشد.رو نویسی کردن از روی سنفونی شستاکویچ یا بهم دوختن تکه هایی از پرلودهای دبوسی یا نوشتن اصوات درهم برهمی به اسم موسیقی که با هیچ معیار زیبایی شناسی مطابقت ندارد نشان دهنده بی اطلاعی مصنفین آ نها از درسهای موسیقی است. شاید امروز از چنین آثاری حمایت هم بشود ولی همیشگی نخواهد بود.
باید به جوانانی که به دنبال نوشتن موسیقی یی جدی هستند بگویم که موسیقی محلی کشور ما سرشار از لطافتی پایان نیافتنی است و موادی را در اختیار آهنگسازی آشنا به قواعد موسیقی قرار می دهد که می توان پیچیده ترین موسیقی هاحتی در اشکالی مدرن را با آن نوشت تا هم ویژگی فردی در آنها نشان داده شود و هم هویت ملی حفظ گردد به شرط آن که چنین آثاری تکرار دیگری از این قطعات نباشد وآهنگساز بتواند خلاقیت خود را در کاربا این قطعات نشان دهد.چنین آهنگسازی مسلما به زودی به ایده های شخصی خود هم پر و بال خواهد داد.
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]منبع : رساله هارمونی تئودودو بوا [/font][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]- پیشگفتار مترجم [/font][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif](استاد محسن الهامیان ) [/font]