آخرین ارسال‌ها

ساز و آواز

قسمتي از اجراي اينجانب در شهر كپنهاك هستش كه به درخواست يكي از دوستان اين آهنگ رو از آقاي بنان اجرا كردم ،كيفيت پايين و ضعف بنده رو به بزرگواري خودتون ببخشيد.

http://www.youtube.com/watch?v=yYEjq0enRZU

با تشكر
كاميار علوي
 

صفحه ما در اینستاگرام

بالا