سازهای نخستین در موسیقی الکترونیک3 (پیانوراد)

  • شروع کننده موضوع arsam
  • تاریخ شروع
7/11/09
242
118
43
پیانوراد(1) توسط گرنزبرگ طراحی شد و"کلایدفینچ"(2)آن را در آزمایشگاههای "رادیونیوز"(3) نیویورک ساخت.پیانوراد برای هر کلید،25دستگاه تولید نوسان ال سی دارد.دستگاه تولید نوسان ال سی نوعی ژنراتور تولید امواج ارتعاشی است که توسط القا کننده ها و انباره ها کار می کند.نتهایی که توسط پیانوراد تولید می شوند،بسیار صاف و روشن هستند و هیچ نت اضافه ای در آنها شنیده نمی شود.باید به این نکته اشاره کرد که صدای پیانوراد کاملا با هر سازدیگری تفاوت دارد.احتمالا در زمان اختراع این ساز،صدای آن به گوش شنوندگانش نا آشنا بود،ولی امروزه اگر این صدا ها شنیده شوند،به گوش همه بسیار آشنا خواهند بود.پیانوراد از نظر اندازه،2اکتاو بود و در ایستگاه رایویی WRNYنیویورک، همراه با پیانو و ویولن نواخته می شد.
مخترع این ساز ،هوگو گرنزبرگ در سال 1884 در لوکزامبورگ به دنیا آمد و در سال 1905 به آمریکا رفت.او که در مدارس فنی اروپا تحصیل کرده بود،پس از مهاجرت به آمریکا،شرکت واردات الکتریکی راه اندازی کرد که وسایل ساخت رادیو را از طریق پست،می فروخت.او بنیانگذار ایستگاه رادیوییWRNY هم بودو غیر از اختراعات مختلف،کتابهای علمی و تخیلی زیادی هم نوشت و نشریه Amazing Stories را در سال 1926 راه اندازی نمود.او در سال 1967 در حالی که بیش از 80 اختراع به نام او ثبت شده بود،در گذشت.گرنزبرگ را به عنوان پدر ادبیات علمی تخیلی میشناسند.

1.pianorad
2.clyde finch
3.radio news

 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر