سازهای نخستین در موسیقی الکترونیک ( 5 )

  • شروع کننده موضوع arsam
  • تاریخ شروع
7/11/09
242
118
43
اوندس مارتنو(1)
موریس مارتنو(1980-1898)،در پایان جنگ جهانی اول در ایستگاه بی سیم،سرجوخه بود. او در هنگام مخابره پیام ها،متوجه خلوص ارتعاشاتی شد که توسط لوله های رادیویی که تازه اختراع شده بودند.ایجاد می شدند،این مسئله باعث شد که او در زمینه صدا و الکترونیک تحقیقاتی را شروع کند.در سال 1928، او ساز خود را در اوپرای پاریس ،به معرض دید همگان گذاشت. این اولین کنسرتی بود که با یک ساز الکترونیک اجرا می شد.این ساز مونو فونیک بود و صدای شبیه به شیشه داشت.قرا نبود این ساز نوع جدیدی از موسیقی را پدید بیاورد،بلکه قصد مخترع این بود که آن را به ارکستر های سنتی بیفزاید.
در سال 1938،مارتنو که اینک استاد کنسرواتوار پاریس بود،مارتنوی مخصوصی را ساخت که با آن موسیقی میکروتنال هندو را ایجاد می کرد.آهنگسازان زیادی از جمله" اولیویه مسین"(2)، میلود(3)،وارز(4)،بولز(5)،هان نگر(6) و امثال آنها،در آثار سمفونیک،اپراها،باله ها،موسیقی های فیلم و آثار دیگر،با این ساز قطعاتی را ساختند و اجرا کردند.سینتی سایزر های امروزی از نظر کارکرد تا حد زیادی مدیون مارتنو هستند.
1.ondes-martenot
2.olivier messian
3.milhaud
4.varese
5.boulez
6.honneger


 
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر