سازهای نخستین در موسیقی الکترونیک 1

  • شروع کننده موضوع arsam
  • تاریخ شروع
7/11/09
242
118
43
نخستین ساز به تمامی الکترونیک را " تاددئوس کاهیل "(1)در سال 1900* ساخت و کامل کرد و نام آن را "تل هارمونیوم"(2) گذاشت.موسیقی نواخته شده توسط این ساز،از طریق شبکه های تلفنی برای کسانی که به آن علاقه داشتند،پخش می شد.همین تجربه نشان می دهد که این ساز،در واقع اولین تجربه در زمینه موسیقی پایپد(3) است.درآن زمان اختراع این ساز،انصافا گام بلندی در موسیقی الکترونیک بود و به این ترتیب بود که علم الکترونیک با همه توان و نیروی خود به کمک موسیقی آمد و ناممکنها را ممکن کرد.موسیقی که به اتکای گیتار یا ارگ الکترونیکی نواخته می شد،ناگهان دنیای عظیمی را پیش روی خود دید.دنیایی که ظهور سینتی سایزرها و انواع سازهای پیچیده الکترونیکی را نوید می داد.موسیقی الکترونیک بسیار مدیون مخترعینی است که دانش خود را در اختیار موسیقی قرار دادند.


*در مورد سال ساخت منابع مختلفی وجود داره از دوستان هر کسی که مدرک مستدلی در مورد سال ساخت این ساز داره خبر کنه.


ادامه دارد.....


1.thaddeus cahill​
2.telharmonium​
3.piped music​


 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
  • تشکر
واکنش‌ها: 1 نفر