سازشناسی

Yo3fM

هنرمند
کاربر با تجربه
24/2/16
759
1,046
93
تهران
Instagram.com
با سلام.
لطفا یک کتاب(یا اگه نیاز باشه تکمیل کننده همدیگه باشن چند کتاب) جدید و کامل و مناسب در مورد سازشناسی کلاسیک معرفی کنید.
و همینطور یک کتاب و منبعی در مورد فُرم.
خیلی متشکرم