زندگینامه"محمد فرخی یزدی"

4/4/10
31
6
0
. زحل.
ادگارآلن پو شاعر منقد و نویسنده داستان های کوتاه در 19 ژانویه 1809م در شهر بوستون به دنیا امد . در سال 1811 پدرش را از دست داد . زندگی او با رنجهای جسمی و روانی فراوان همراه بود طوری که در جوانی از پای در امد .در نیویورک اشعار خود را چاپ کرد ولی همچنان گمنام بود . پس از مدتی سردبیر یک مجله شد . بعد با دختر عموی خود ازدواج کرد ولی همسرش در جوانی در گذشت.آثار مهم او عبارتند از "تامرلین وسایر اشعار" "کلاغ" اشعار" نوشته ای که در بطری پیدا شد " "آدمکشی های کوچه بزرگ " "داستانهای شگفت انگیز گ" "الیوزا" " سوسک طلایی" "به هلن" "تیمور لنگ" "اسرافیل" "گربه سیاه" و ....پو در 16 اکتبر 1849 در سن 40 سالگی در فیلادلفیا از دنیا رفت..

محمد فرخی یزدی ازادیخواه و شاعر مشهور در سال 1306 ه ق در یزد متولد شد . وی استعداد شاعری و جوهر اعتراض را از همان اوایل تحصیل در کار و کردار خود اشکار ساخت و به سبب شعری که سروده بود از مدرسه اخراج شد . در عنفوان جوانی به عضویت حزب دموکرات یزد در امد و پس از چندی به گناه شعری که در ستایش ازادی ساخته بوی به دستور حاکم یزد لبهای وی را دوختند و اورا زندانی کردند. وی مردی مبارز و منتقد و بی باک بود . در سالهای اغازین مشرو طیت به تهران رفت و در سال 1340 ه ق روزنامه طوفان را منتشر کرد و طی مقالات اتشین و انتقاد امیز ستیز جاودانه خود را با استبداد و بی قانونی و هرج و مرج اعلام داشت.در دوره هفتم مجلس از سوی اهالی یزد به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شد و همراه دو جناح اقلیت مجلس با هیات حاکمه به مبارزه پرداخت. چندین بار روزنامه طوفان توقیف شد لیکن وی مجددا لن را منتشر کرد . سر انجام تحت فشار شدید دولت ناگزیر ایران را ترک و راهی برلن شد . در سال 1312 ه ش به تهران بازگشت و در کنار سایرآزادیخواهان با قرار داد 1919 وثوق الدوله به مخالفت پرداخت . در زندگی سیاسی خود یکبار از سوء قصد جان سالم به در برد و یک بار هم در زندان خود کشی کرد که او را نجات دادند . سرانجام در سال 1318 ه ش در زندان قصر تهران به طرز فجیعی با تزریق امپول هوا به قتل رسید . فرخی در سرودن غزلیات و رباعیات تبحر خاصی داشت و محتوای غزلیات او را سیاست و مسایل حاد اجتماعی تشکیل میدهد نه عشق و عواطف شخصی . فرخی شاعری نستوده .مبارز و ازاده بود که زیر بار ظلم و ستم نمی رفت و همواره با استبداد و ظلم در ستیز بود و جان خود را سرانجام در این راه از دست داد ........پایان

از کتاب "زندگینامه مشهورترین نویسندگان و شاعران"
 
وای چقدر وحشت ناک حتما خیلی زجر کشیده تا از دنیا رفته
راستی مگه لب هاش رو ندوخته بودن پس چطوری این همه انتقادات و شعرو ....... اینجور کار ها می کرده