رامش هم به دیار باقی رفت

Mohammad1772

عضو سایت
1/1/17
159
124
43
62
مشهد
در حیرتم از مرام این مردم پست


این طایفه ی زنده کش مرده پرست


تا هست به ذلت بکشندش ز جفا


تا رفت به عزت ببرندش سر دست
 
  • تشکر
واکنش‌ها: md.73.kh و pe32_64