دوستت دارم را باور کن

  • شروع کننده موضوع spi
  • تاریخ شروع

spi

27/8/09
31
1
6
karaj
دوستت دارم را باور کن
این سخن گرچه به ظاهر سادست
گرچه از سر زبان, افتادست
گرچه از حادثه ای میگوید
که کنون ارزش آن بر باد است
لیک , من از اوج احساساتم
از نهانخانه قلبم گویم
نیست آن ساده سخن , دوستت دارم e من
که به قصد بازی با دل یک انسانست
دوستت دارم من یک قسم ست پیمان ست
یک نگاه ساده به نگاهم انداز
نیک بنگر
دوستت دارم را میبینی
در نگاه پاکم
باورم کن باور
که به تو محتاجم
گر تو باشی با من
آسمان مال من است
ساز ها آواز ها
همه ی خوبی ها گر تو باشی با من
جملگی مال من است
دوستت دارم را باور کن
نیست این یک سخن ساده فقط
این سخن پیمانیست با تو
تا اخر دنیا با من
دوستت خواهم داشت
 
آخرین ویرایش توسط یکی از مدیران:
26/8/09
13
2
3
21
تهران
خستگیم در رفت.

فقط «یک قسم ست پیمان ست»، تو خوندن اذیتم می کنه؛ منظورم اینه که ناچارم بین دو جمله مکث زیادی کنم (شاید مشکل از منه).

در کل زیبا بود، ممنون...

فرزاد فتاحی
 

spi

27/8/09
31
1
6
karaj
یک قسمست پیمانست
اینجوری باااید خونده بشه
dostat darame man yek ghasamat , peymanast
اگه با توضیح بالا بازم خوندنش اذیت میکنه حتما ایراد از شعره نه خوندن شما

در کل ممنون از لطف فراوانی که داشتین !